Reizen Costa Rica & Nicaragua
Rondreis Amerika
Rondreis Vietnam

Reisvoorwaarden

Algemeen

ANVR
Rondreisshop (KvK 27289736) is aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De reizen op onze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Reisvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.

Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reisvoorwaarden en overige belangrijke informatie. Op het boekingsformulier dient u aan te vinken dat u kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de toepasselijke ANVR-Reisvoorwaarden, de Reisvoorwaarden van Rondreisshop en overige informatie.
SGR
Rondreisshop (KvK nr. 27289736) is aangesloten bij Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen daarom onder de garantie van SGR. Deze SGR Garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.
Calamiteitenfonds
Rondreisshop is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen daarom onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
- (Een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- De noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Per boeking betaalt u voor de garantie van het Calamiteitenfonds een bijdrage van € 2,50. Voor de volledige garantieregeling verwijzen wij u naar de website van het Calamiteitenfonds.
Dit fonds is niet van toepassing voor reizigers die niet in Nederland wonen en zelf hun vlucht hebben geboekt.
Duurzaam Toerisme
Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur, zodat ook aan volgende generaties aantrekkelijke bestemmingen kunnen worden aangeboden.

De ANVR-reisbranche voelt zich hierbij betrokken en zet zich in voor Duurzaam Toeristisch Ondernemen (DTO). Zo voldoet ons bedrijf aan de ANVR-DTO verplichting, waarbij de reisonderneming o.a. een daartoe opgeleide coördinator heeft aangesteld die met goed gevolg een examen heeft afgelegd. Ook hebben wij een beleidsverklaring en een programma met praktische maatregelen opgesteld, waarin staat beschreven hoe wij nu en in de toekomst met de zorg voor het milieu omgaan.

U kunt onze beleidsverklaring en programma m.b.t. duurzaam toeristisch ondernemen nalezen op onze website. Maar duurzaam toerisme is niet alleen iets voor reisondernemingen. U bent als vakantieganger daarbij een onmisbare schakel. Voor meer informatie hiertoe verwijzen wij u graag naar de Tips en adviezen om als reiziger een steentje bij te dragen aan duurzaam reizen.
ECPAT
Wij steunen actief de ANVR en ECPAT-NL in de bestrijding van kinderprostitutie in vakantielanden. Wij nodigen u uit om met ons alert te zijn op misbruik van kinderen.
Verzekeren
Wij vinden het belangrijk dat u goed verzekerd op reis gaat. Sluit daarom een reisverzekering (afhankelijk van uw bestemming met werelddekking) af. Bovendien is een annuleringsverzekering van harte aan te raden en eigenlijk onmisbaar bij het maken van een verre reis. Natuurlijk kunt u hiervoor ook bij Rondreisshop terecht. In samenwerking met de Europeesche Verzekeringen, dé specialist in reis- en recreatieverzekeringen, bieden wij zowel kortlopende als langlopende verzekeringen aan. Vraag bij uw reisbureau meer informatie over het afsluiten van deze verzekeringen.
Aanmelder/Contactpersoon
De persoon die de reis boekt, wordt automatisch contactpersoon van Rondreisshop en is daarmee hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere deelnemers die op de boeking staan vermeld. Indien een minderjarige reiziger zich aanmeldt, dient een schriftelijke toestemming van de ouder(s)/voogd aan ons te worden toegezonden.
24-uurs noodservice
In geval van nood is er altijd, 7 dagen per week en 24 uur per dag, een medewerker van Rondreisshop bereikbaar. Belt u hiervoor ons reguliere telefoonnummer 070-3076700.
Uitsluiting herroepingsrecht
Wij attenderen u erop dat u bij boeking een definitieve overeenkomst aangaat. U heeft, nadat u heeft geboekt, geen herroepingsrecht.
Privacy
Rondreisshop voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens en betracht de grootst mogelijke zorg bij het waarborgen van uw privacy.

Prijzen

Reis op aanvraag
Onze privé rondreizen zijn 'reizen op aanvraag'. Wanneer u akkoord geeft op ons reisvoorstel, vragen wij de reis voor u aan. Indien u een reis op aanvraag boekt, is dit een definitieve boeking, tenzij wij de door u geboekte reis niet volgens boeking kunnen aanbieden. Zodra de boeking akkoord is, gelden de annuleringskosten zoals omschreven onder 'Opzegging door de reiziger (annulering)'. Wanneer een aanvraag wordt ingetrokken voordat de gehele boeking akkoord is, is Rondreisshop genoodzaakt € 50,- administratiekosten in rekening te brengen. Indien wij de door u geboekte reis niet conform boeking kunnen aanbieden, mag u uiteraard kosteloos van uw boeking afzien.
Voorboeking
Wanneer u een reis boekt waarvan de vluchten nog niet ingeboekt kunnen worden dan zal uw boeking als zogenaamde voorboeking worden behandeld. Op het moment dat wij uw vluchten kunnen inboeken, nemen wij contact met u op. Dit is doorgaans elf maanden voor vertrek.
Reserveringskosten
De reserveringskosten voor onze reizen bedragen € 35,- per boeking. De reserveringskosten bij Zelf Samenstellen bedragen € 50,- per boeking.
Fluctuerende prijzen
Rondreisshop werkt met fluctuerende prijzen, wat betekent dat prijzen kunnen verschillen naargelang bezetting en tijdstip van boeking. Dit kan samenhangen met het verschijnen van een prijsactie/-aanbieding met een tijdelijke boekingsduur of een andere vluchtklasse. Helaas kan Rondreisshop geen restitutie verlenen aan klanten die voor of na de boekingsduur van een kortstondige prijsactie/-aanbieding hebben geboekt. Op Rondreisshop.nl vindt u alle (boekings)mogelijkheden en de meest actuele prijzen. Rondreisshop behoudt zich het recht om de prijzen van elke willekeurige reis of reiselement dagelijks op de website te wijzigen.
Voorbehoud wijziging reissom
Rondreisshop behoudt zich het recht voor, conform de ANVR-Reisvoorwaarden en de reisvoorwaarden van Rondreisshop, de reissom te wijzigen indien wijzigingen in de vervoerskosten, verschuldigde belastingen/heffingen of wisselkoersen hiertoe aanleiding geven.
Wijziging door de reiziger
Na totstandkoming van de overeenkomst kunt u om wijziging hiervan verzoeken. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat u de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden, voldoet. Bovendien zijn wijzigingskosten van € 27,- van toepassing.

Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist en tot 28 kalenderdagen voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht. Mocht een wijziging niet mogelijk zijn, dan zal de oorspronkelijke overeenkomst worden gehandhaafd, tenzij u aangeeft te willen annuleren. De annuleringsbepalingen zoals omschreven onder 'Opzegging door de reiziger (annulering)' zijn dan van toepassing.

Wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-) annulering. In dat geval zijn geen wijzigingskosten verschuldigd.
Reclamecode Reisaanbiedingen
Conform de Reclamecode Reisaanbiedingen hanteert Rondreisshop correcte en duidelijke prijzen, inclusief de op het moment van publicatie bekend zijnde onvermijdbare kosten. Al onze reissommen zijn dan ook gepubliceerd inclusief vlieg- en ticketbelastingen als luchthavenbelasting, veiligheidstoeslag en brandstofheffing.
Vluchttoeslagen
Bij alle luchtvaartmaatschappijen is de economy class in meerdere boekingsklassen onderverdeeld. Elke klasse is boekbaar tegen een ander tarief. Onze reissommen zijn gebaseerd op de voordeligste boekingsklasse binnen de economy class van de luchtvaartmaatschappij. In het algemeen geldt het principe van de goedkoopste prijs voor de eerstboekende. Dit verklaart dan ook mede waarom u soms meer of juist minder heeft betaald dan een medereiziger. Indien van toepassing, nemen wij uiteraard contact met u op.
Transfers
De kosten van transfers zoals gepubliceerd op onze website zijn gebaseerd op minimaal twee personen.

Betalingsvoorwaarden

Aanbetaling
Bij het totstandkomen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 20% van de totale reissom te worden voldaan. Voor een aantal reizen gelden afwijkende betalings- en annuleringsvoorwaarden en wordt van voornoemd percentage afgeweken. Uiteraard wordt u hierover bij boeking op de hoogte gesteld.
Restantbetaling
Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de vertrekdag door Rondreisshop zijn ontvangen. U bent in verzuim als u niet tijdig betaalt.

Als u niet tijdig heeft betaald, ontvangt u een kosteloze betalingsherinnering met het verzoek de restantbetaling alsnog per omgaande te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Rondreisshop heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de Annuleringsbepalingen zoals verderop in deze reisvoorwaarden geformuleerd van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.
Vertrek binnen zes weken
Indien de overeenkomst binnen zes weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.
Rente en incassokosten
Wanneer u niet tijdig aan uw geldelijke verplichting heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts bent u gehouden tot vergoeding van de gemaakte incassokosten. Deze bedragen maximaal 15% over reissommen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van €40,-.

Opzegging door de reiziger (annulering)

Standaard annuleringskosten
Indien de overeenkomst door de reiziger wordt opgezegd zal Rondreisshop u naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen:
- bij annulering tot de 56ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
- bij annulering vanaf de 56ste kalenderdag (inclusief) tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 30% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 14e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 14e kalenderdag (inclusief) tot de 7e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 90% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 7e kalenderdag (inclusief) tot en met de vertrekdag of later: de volledige reissom.
Afwijkende annuleringskosten
Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen. Uiterlijk bij boeking zal aangegeven worden of, in afwijking van bovenstaande annuleringskostenstaffel, op onderdelen van de reis specifieke annuleringsbepalingen van toepassing zijn. Voor cruises zijn afwijkende annuleringskosten van toepassing, zie 'afwijkende annuleringskosten cruises'.
Afwijkende annuleringskosten cruises
Voor cruisevakanties gelden afwijkende annuleringskosten. Indien de overeenkomst door de reiziger wordt opgezegd zal Rondreisshop u naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen:
- bij annulering tot de 90e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 30% van de reissom
- bij annulering vanaf de 90e kalenderdag (inclusief) tot de 75e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom
- bij annulering vanaf de 75e kalenderdag (inclusief) tot de 60e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom
- bij annulering vanaf de 60e kalenderdag (inclusief) tot de 30e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom
- bij annulering vanaf de 30e kalenderdag (inclusief) tot en met de vertrekdag of later: de volledige reissom
Deelannulering
Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een overeenkomst annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd.

Rondreisshop doet aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en voor dezelfde reis.

Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringskosten verschuldigd.

Het totaalbedrag van annuleringskosten en gewijzigde reissommen zal de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers niet te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.
Buiten kantooruren
Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

Reisdocumenten

Reisbescheiden
Uw reisbescheiden ontvangt u uiterlijk zeven dagen voor uw vertrek, op voorwaarde dat uw reissom in zijn geheel is voldaan. Uw reisbescheiden ontvangt u per e-mail en bevat belangrijke informatie, zoals uw e-tickets, de contactgegevens van Rondreisshop en onze lokale partner, de hotellijst en de vouchers.
Visum
Voor reizen naar vele landen is een visum verplicht. Bij de landeninformatie van het betreffende land kunt u hier meer informatie over vinden. Voor bepaalde landen moet u dit visum reeds in Nederland aanvragen. Let op: de informatie op onze website is gebaseerd op de vereisten die voor de uitbraak van COVID-19 van toepassing waren. Als u binnenkort met ons op reis gaat dan raden wij u aan om voor de meest recente informatie contact op te nemen met de ambassade of het consulaat van de bestemming(en) die u bezoekt of met het CIBT.

Rondreisshop biedt u de mogelijkheid om tegen een gereduceerd tarief het visum aan te vragen via het CIBT. Meer info.

Heeft u de Belgische nationaliteit dan kunt u uw visum via het CIBT België aanvragen.

Uiteraard kunt u ook zelf uw visum regelen. Indien u zelf uw visum aanvraagt, kunt u contact opnemen met de betreffende ambassade of het consulaat.

Ongeacht of u via het CIBT of zelf uw visum regelt: u bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van een visum. Rondreisshop is niet aansprakelijk voor de eventuele kosten die voortvloeien wanneer u niet in het bezit bent van een correct visum.
Paspoort
U bent zelf verantwoordelijk voor een geldig paspoort en de vereiste reisdocumenten. Op de meeste bestemmingen dient uw paspoort bij thuiskomst nog zes maanden geldig te zijn. Zie tevens de landeninformatie op Rondreisshop.nl.

Het paspoortnummer dat u invult tijdens de boeking, dient het nummer te zijn van het paspoort dat u tijdens uw reis gebruikt. Houdt u er tevens rekening mee dat vluchten met bepaalde binnenlandse luchtvaartmaatschappijen pas ingeboekt kunnen worden op het moment dat het juiste paspoortnummer bekend is bij Rondreisshop.
Inreisbeperkingen
Vanwege het Corona virus hanteren diverse landen en luchtvaartmaatschappijen inreisbeperkingen waardoor u de toegang tot een bestemming kan worden ontzegd. De voorwaarden die diverse landen aan toegang stellen, wijzigen regelmatig. Via deze link treft u de actuele stand van zaken.

Let op: mogelijk treffen meer landen en luchtvaartmaatschappijen aanvullende maatregelen. U bent zelf verantwoordelijk om de betreffende beperkingen in de gaten te houden en verzoeken u contact met ons op te nemen in geval u aan een van de genoemde criteria voldoet.
Nationaliteit
U dient zelf te informeren naar de exacte reisdocumenten die u nodig heeft indien u niet de Nederlandse nationaliteit bezit. Dit geldt tevens voor de landen waar een tussenlanding wordt gemaakt.
Reizen via de VS
U bent verplicht elektronische reistoestemming te verkrijgen via het Elektronisch Systeem voor Reistoestemming ESTA, voordat u aan boord kunt gaan van een vliegtuig of schip naar de VS. Voor een online aanvraag kunt u naar de website van ESTA gaan. Wij raden u aan de aanvraag tijdig in te dienen (tenminste 3 dagen vóór vertrek). ESTA geeft in de meeste gevallen onmiddelijk autorisatie nadat u de gevraagde informatie heeft ingevuld, maar in sommige gevallen kan het 3 dagen in beslag nemen. Als geen toestemming wordt gegeven dient u een visum aan te vragen via het Amerikaanse consulaat.

De autorisatie is geldig voor een periode van maximaal 2 jaar of tot de datum waarop uw paspoort verloopt, tenzij de toestemming eerder wordt herroepen. Gegevens met betrekking tot verblijfadres, vluchtnummer etc. moet u wel per reis actualiseren.

Indien u niet via ESTA van te voren reistoestemming hebt aangevraagd en verkregen, loopt u het risico dat u vertragingen ondervindt op uw vertrekluchthaven of de luchthaven van aankomst in de VS. In het ergste geval kan u zelfs de toegang worden geweigerd. Het geldt alleen voor landen (en hun staatsburgers) die aan het visa waiver programma meedoen, waaronder Nederland. Personen met een niet-Nederlands paspoort kunnen verplicht zijn een visum aan te vragen.

Intikken van ESTA op internet laat heel veel websites zien die dit tegen betaling regelen. Er is echter geen enkele reden om van deze sites gebruik te maken daar dit heel goed via de reguliere site van ESTA kan. Sinds 8 september 2010 bedragen de kosten voor de autorisatie ca. 21 USD per persoon. Autorisatie via ESTA is verplicht sinds 12 januari 2009. Meer uitgebreide informatie treft u aan op deze website.

Indien u via de VS met kinderen reist, dient u naast ESTA, ook rekening te houden met het volgende:

Voor de VS heeft u een visum nodig, wanneer u de Nederlandse nationaliteit heeft, zit uw persoonlijke visum al in uw paspoort verwerkt. Echter, wanneer er één of meerdere kinderen bij u in het paspoort staan, dient voor elk kind een visum of een eigen paspoort aangevraagd te worden. Kinderen dienen dus in het bezit te zijn van een eigen paspoort of een visum.

Uitzondering reizen met een ESTA
Als u naar Amerika wilt reizen en u bent na maart 2011 in Iran, Irak, Soedan, Syrië of Jemen geweest, dan kunt u niet meer met een ESTA reizen. U bent dan verplicht om een visum aan te vragen. Het heeft in dit geval geen zin om een nieuw paspoort aan te vragen, daar u naam gekoppeld is aan uw bezoek. Bent u voor maart 2011 in bovenstaande landen geweest, dan kunt u gewoon met een ESTA reizen.

Uw visum kunt u aanvragen op de website van het Amerikaanse Consulaat, dit kost € 140,-. Vervolgens krijgt u een link toegestuurd waarmee u een afspraak kunt maken op het Amerikaanse Consulaat in Amsterdam. U kunt rekening houden met een totale procedure van ca. 4 weken. Het visum is vervolgens 10 jaar geldig. Let u wel op dat als u een nieuw paspoort moet aanvragen, dat er bij uw oude paspoort op de visumpagina geen gaten gestanst worden.
Reizen via Canada
U bent verplicht om een Electronic Travel Authorization (eTA) te regelen als u vliegt naar of via Canada. Als u een bezoek brengt aan Canada over land of zee dan bent u niet genoodzaakt om een eTA te regelen.

Om een eTA aan te vragen heeft u een geldig paspoort, een creditcard (Visa, MasterCard of American Express), en een e-mailadres nodig. De kosten bedragen 7 CAD per persoon. De eTA wordt elektronisch gekoppeld aan uw paspoort en is geldig voor vijf jaar of tot uw paspoort verloopt, wat het eerste komt. Via de volgende link kunt u het aanvraagproces beginnen: de officiële eTA website. In de meeste gevallen ontvangt u na een paar minuten een bevestiging van uw aanvraag. In sommige gevallen kan het iets langer duren. Het is aan te raden uw eTA tijdig aan te vragen.

Specifieke bepalingen groepsreizen

Gegarandeerd Vertrek
Op onze website zie je onder het tabblad 'Data & Prijzen' achter de vertrekdata aangegeven of een specifieke vertrekdatum een 'Gegarandeerd vertrek' heeft. Een groepsreis waarvan het vertrek gegarandeerd is, zal definitief doorgaan.

Wanneer het minimum aantal deelnemers niet wordt bereikt neemt Rondreisshop ruim van te voren (minimaal 21 dagen voor vertrek) contact met je op. Rondreisshop zal haar uiterste best doen om een passend alternatief aan te bieden. Dit alternatief kan bestaan uit bijvoorbeeld een vervoerswijziging in de vorm van een minibus of afhankelijk van de bestemming zelf rijden in een huurauto, Engelssprekende reisleiding en/of andere vertrekdata. Indien dit alternatief niet passend is, ontvang je de volledige reissom terug.

Het kan tevens voorkomen dat een vertrekdatum of luchtvaartmaatschappij aangepast moet worden in verband met een vlucht- en/ of programmawijziging. Hierover zullen wij je eveneens informeren.

Rondreisshop behoudt zich het recht voor om in onvoorziene, gewichtige omstandigheden en/of overmacht situaties de reis geen doorgang te laten vinden of het reisprogramma aan te passen. Hiervoor kunnen andere voorwaarden van toepassing zijn.
Nederlands sprekende reisleiding
Onze groepsreizen worden begeleid door Nederlandssprekende reisleiding. Niet alleen zal uw Nederlandssprekende reisleiding ervoor zorgen dat uw reis zo optimaal mogelijk verloopt, ook beschikt hij over een schat aan kennis over het land, de geschiedenis, lokale tradities en de actualiteit. Hij is tevens uw eerste aanspreekpunt bij vragen, geeft u graag leuke tips voor de lunch of het diner en regelt met plezier één of meerdere optionele excursies.

Wij weten hoe belangrijk een reisleider is voor het welslagen van uw rondreis. Rondreisshop stelt dan ook hoge eisen aan al haar reisbegeleiders. Belangrijke criteria bij het selecteren van reisbegeleiders door Rondreisshop of onze lokale partners zijn: ruime reiservaring, ervaring in het omgaan met Nederlandstalige groepen en diepgaande kennis van het land.

Voor onze groepsreizen geldt een minimum aantal deelnemers om de reis onder leiding van een Nederlandssprekende reisleider te laten plaatsvinden. Wordt dit minimale aantal niet bereikt, dan kan de reis niet of (bij een gegarandeerd vertrek) op aangepaste wijze worden uitgevoerd. Natuurlijk nemen wij hierover contact met u op. Dit gebeurt tenminste 21 dagen voor vertrek van uw reis. Het vereiste minimum en het maximum aantal deelnemers staat vermeld bij de betreffende reis.
Minimum/ maximum aantal deelnemers
Voor onze groepsreizen geldt een minimum aantal deelnemers. Wordt dit aantal niet bereikt, dan kan de reis niet of op aangepaste wijze worden uitgevoerd. Het vereiste minimum en het maximum aantal deelnemers staat vermeld bij de betreffende reis.

In het geval van onvoldoende deelnemers wordt u uiterlijk 21 dagen voor vertrek door ons geïnformeerd over de aangepaste wijze of afzegging van uitvoering van uw reis. Uiteraard zoeken wij in samenspraak met u naar een passende oplossing.
Kinderen
Onze groepsreizen zijn geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar.

Tijdens de mei-, zomer- en kerstvakantie geldt op een groot aantal reizen een afwijkende minimum leeftijd. Gedurende deze periode kunnen kinderen vanaf 8 jaar mee op reis. Indien dit het geval is, staat dit bij de betreffende reis aangegeven.
Verlenging
Voor onze groepsreizen kopen wij de vluchten zo voordelig mogelijk in op basis van de gepubliceerde reisduur. Wil je hiervan afwijken, dan is dit altijd op aanvraag en gelden er over het algemeen behoorlijke vluchttoeslagen. Daarom is er standaard € 100,- per persoon vluchttoeslag opgenomen in je boeking, wanneer je kiest voor een verlenging. Mocht de vluchttoeslag hoger uitvallen, dan wordt dit met je besproken en kun je alsnog kiezen voor de standaard reis of eventueel van de reis afzien.
Voorwaarden deelname familiegroepsreizen
Onze familiegroepsreizen zijn met uiterste zorg en aandacht samengesteld voor gezinnen met kinderen tussen de 6 en 18 jaar. Om deel te nemen aan een familiegroepsreis is het een vereiste dat uw reisgezelschap bestaat minimaal 1 kind in deze leeftijdscategorie. Heeft u kinderen die op het moment van reizen net buiten de gestelde leeftijdscategorie vallen, neem dan contact op met onze reisspecialisten.

Specifieke bepalingen cruises

Paspoort en visa
U bent zelf verantwoordelijk voor het verzorgen van geldige reisdocumenten. Voor iedere cruise is een geldig paspoort nodig dat bij terugkomst in Nederland nog tenminste 6 maanden geldig is. Daarnaast is voor een aantal landen een visum nodig. In enkele gevallen kan dit visum aan boord tegen betaling worden afgegeven. Als dit het geval is, zal dit bij de desbetreffende reis op de website worden vermeld. Voor sommige landen moet u het visum zelf - al voor vertrek - in Nederland regelen. Bij de praktische informatie van de cruise op onze website kunt u informatie vinden over de benodigde visa voor desbetreffende reis.

Om een vlotte in-/ontscheping in alle aanleghavens te verzekeren, gebeurt het regelmatig dat rederijen uw paspoort gedurende (een gedeelte van) de cruise innemen. Wij raden u daarom aan om een kopie van uw paspoort mee te nemen.
Vaarschema wijzigingen
Door onvoorziene omstandigheden, bijvoorbeeld slecht weer, politieke onrust of om logistieke redenen, kan de rederij besluiten om af te wijken van het oorspronkelijke vaarschema. De veiligheid en het belang van passagiers, bemanning en het schip staat hierbij altijd voorop. U wordt, voor zover mogelijk, vooraf geïnformeerd over de wijzigingen. Er geldt geen financiële vergoeding voor het wijzigen, vervangen of wegvallen van een haven/bestemming.
Hutcategorie en hutnummers
Bij een cruiseboeking maakt u een reservering voor een bepaalde hutcategorie. Over het algemeen geldt dat een specifiek hutnummer pas in een later stadium wordt toegekend. Dit is meestal een hutnummer in de geboekte categorie, maar soms in een hogere/betere categorie. De rederij kan het toegekende hutnummer eventueel nog wijzigen binnen dezelfde of hogere categorie. De ligging van de hut is daarom niet gegarandeerd.
Afwijkende annuleringskosten cruises
Voor cruisevakanties gelden afwijkende annuleringskosten. Indien de overeenkomst door de reiziger wordt opgezegd zal Rondreisshop u naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen:
- bij annulering tot de 90e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 30% van de reissom
- bij annulering vanaf de 90e kalenderdag (inclusief) tot de 75e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom
- bij annulering vanaf de 75e kalenderdag (inclusief) tot de 60e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom
- bij annulering vanaf de 60e kalenderdag (inclusief) tot de 30e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom
- bij annulering vanaf de 30e kalenderdag (inclusief) tot en met de vertrekdag of later: de volledige reissom
Medische voorschriften
Elk schip heeft een medisch centrum aan boord met gediplomeerde artsen en verpleegkundigen. Dit is geen volwaardig ziekenhuis, maar u kunt hier (tegen betaling) wel terecht voor de behandeling van de meeste noodgevallen en medische routinegevallen. Vanwege de beperkte medische voorzieningen aanvaardt de rederij geen boekingen van mensen die een te hoog medisch risico vormen. Wanneer u een medische aandoening heeft, minder valide bent of zwanger bent, dient u dit direct bij boeking kenbaar te maken. De rederij zal dan om een Engelstalige medische verklaring vragen, ondertekend door uw arts. Ook zult u een vragenlist moeten invullen. Rederijen hanteren strikte regels en voorwaarden m.b.t. medische behoeften en zwangerschappen. Wanneer u hieraan niet voldoet, kunt u mogelijk bij inscheping worden geweigerd.
Rederijvoorwaarden
Naast de NRV voorwaarden zijn tevens de rederij voorwaarden van toepassing op uw cruiseboeking.

Bestemming

Optionele excursies
Tijdens uw reis of verblijf kunt u leuke optionele excursies boeken bij uw reisleiding of onze plaatselijke vertegenwoordiging. Per reis en verblijf staan de mogelijkheden aangegeven. Vanwege de ingrijpende gevolgen door COVID-19 kan het ter plaatse voorkomen dat niet alle gepubliceerde optionele excursies kunnen worden uitgevoerd.

Ter plaatse kunnen optionele excursies ook door derden worden aangeboden. Voor bij derden geboekte excursies is NRV niet aansprakelijk.
Waardevolle spullen
Wij adviseren u om geen waardevolle spullen zoals sieraden mee te nemen op reis. U reist naar andere landen met andere culturen waarbij dikwijls geldt: voorkomen is beter dan genezen. Tevens willen wij u aanraden om altijd een reisverzekering af te sluiten.
Classificatie
Alle accommodaties binnen ons reisaanbod voldoen aan de internationale maatstaven. Per bestemming kunnen deze echter verschillen. De sterrenclassificatie zoals genoteerd bij de accommodaties is door onze productmanagers vastgesteld. Bij de kwalificering hebben zij rekening gehouden met de Nederlandse gebruiken en verwachtingen. Hantering van voornoemde classificatie brengt met zich mee dat deze kan afwijken van de lokale dan wel internationale classificatie.
Inchecken / uitchecken
Volgens internationale standaard kunt u bij aankomst op de bestemming uw kamer vanaf het middaguur betrekken. Op de dag van vertrek dient u uw kamer in het algemeen tussen 10.00 en 12.00 uur te verlaten. Uiteraard kunt u ter plaatse navragen of u de kamer op de dag van vertrek (eventueel tegen betaling) mag aanhouden.
Weersomstandigheden
Op Rondreisshop.nl vermelden wij per bestemming informatie over de weersomstandigheden. Klimatologisch verandert er echter veel in de wereld. Rondreisshop kan niet aansprakelijk worden gesteld als de weersomstandigheden ter plaatse afwijken van wat op onze website staat vermeld.
Route van de rondreizen
Door technische en/of organisatorische redenen kan van de route en/of volgorde van de rondreis worden afgeweken. Tevens kan het voorkomen dat de openings- en/of sluitingstijden van bepaalde bezienswaardigheden in verband met lokale feestdagen e.d. worden aangepast. Uiteraard kan Rondreisshop hierop geen invloed uitoefenen.
Driepersoonskamer
Boekt u een kamer voor drie personen, dan moet u er rekening mee houden dat het derde bed op sommige bestemmingen een 'bijzet-bed' kan zijn, zoals een opklapbed of een slaapbank.
Huisdieren
Voor al onze reizen geldt dat er geen huisdieren meegenomen kunnen worden.

Gezondheid

Vaccinaties
Voor de meeste bestemmingen die wij aanbieden, gelden respectievelijk adviezen en/of voorschriften op het gebied van de gezondheid. Voor actuele informatie verwijzen wij u naar de GGD (vaccinatielijn 0900-202 55 05), uw huisarts en diverse informatielijnen zoals het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering.
Algemene conditie
In het geval u of één van uw reisgenoten niet over een goede gezondheid beschikt, verzoeken wij u om telefonisch contact met ons op te nemen. In overleg met u kunnen wij u adviseren welke reismogelijkheid het beste op uw wensen en conditie aansluit. Tevens raden wij u aan om alvorens u een reis boekt, uw huisarts te raadplegen over de voorgenomen bestemming en/of route. Onze groepsreizen zijn helaas niet geschikt voor minder valide personen.

Vliegen

Vluchtschema
Het vluchtschema met de vluchttijden zoals vermeld op onze website en op uw reisvoorstel/factuur is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Ongeveer 7 dagen voor vertrek ontvangt u uw reispapieren met het definitieve vluchtschema.
Aanpassing vluchtschema/ programma
Door onvoorziene wijzigingen in het vluchtschema van luchtvaartmaatschappijen kan het voorkomen dat de vertrekdatum van uw reis dient te worden aangepast dan wel dat een programmawijziging plaatsvindt. In een dergelijk geval binden de aanvankelijk gestelde vertrekdata ons niet.

Indien voor uw reis een wijziging in vertrekdatum dan wel programma van toepassing is, zullen wij u hierover informeren en u een alternatief voorstel doen.
Vertrekbelasting
Op een aantal bestemmingen kan ter plaatse een vertrekbelasting worden geheven, welke per bestemming en per luchthaven verschilt. Voor zover bij publicatie bekend, staat bij de reis vermeld of er vertrekbelasting betaald moet worden. De vertrekbelasting is echter onder voorbehoud en aan wijzigingen onderhevig.
Tijdig aanwezig
Wij adviseren u om tijdig aanwezig te zijn op alle luchthavens zodat u niet door onverwachte omstandigheden uw vlucht en/of aansluiting mist. Voor het inchecken op de luchthaven Schiphol adviseren wij u 2,5 tot 3 uur voor vertrek aanwezig te zijn. De incheckbalies sluiten altijd precies op tijd. Rondreisshop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het missen van een vlucht en/of aansluiting door het te laat aankomen bij de incheckbalie.
Non-stop en rechtstreekse vluchten/klasse-indeling
Indien wordt gesproken over een non-stopvlucht dan betekent dit een directe vlucht zonder tussenlanding. Bij een rechtstreekse vlucht hoeft u niet over te stappen op een ander vliegtuig, maar wordt gewoonlijk één of meerdere keren een tussenlanding gemaakt.

Voor een aantal bestemmingen kan het voorkomen dat u een tussenlanding/overstap maakt. Bij het reserveren van aansluitende vluchten wordt altijd getracht een minimale overstaptijd aan te houden. Het kan echter voorkomen dat de luchtvaartmaatschappij een langere overstaptijd adviseert om te vermijden dat de aansluitende vlucht wordt gemist. Hoewel luchtvaartmaatschappijen strikte vertrektijden aanhouden, kan door omstandigheden vertraging optreden waardoor de aansluitende vlucht wordt gemist. Rondreisshop aanvaardt geen aansprakelijkheid voor wijzigingen in het reisschema door vertragingen of ander oponthoud veroorzaakt door onder andere luchtvaartmaatschappijen. Rondreisshop aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor eventuele aanpassingen aan het programma en/of meerkosten die uit voorgaande voortvloeien.

Klachten

Klachten voor de reis
Mocht u voor aanvang van uw reis een klacht hebben dan dient u deze onverwijld schriftelijk kenbaar te maken aan uw reisbureau.
Klachten tijdens de reis
Wanneer uw reis niet naar verwachting wordt uitgevoerd, meldt u dit ter plaatse zo spoedig mogelijk, zodat naar een oplossing kan worden gezocht om het resterende gedeelte van uw reis wel naar tevredenheid te laten plaatsvinden. Daarvoor moet u zich, in deze volgorde, melden bij: onze lokale agent/vertegenwoordiger, uw reisleiding of, als deze niet aanwezig of niet bereikbaar is, Rondreisshop in Nederland. U doet dit door te bellen naar ons nummer dat 24/7 geopend is: +31 70 30 767 99.

Mocht na melding van uw klacht blijken dat deze niet is opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van uw reis moet uw klacht onverwijld worden gemeld bij Rondreisshop in Nederland.

Indien u niet aan bovenstaande meldingsplicht voldoet en Rondreisshop daardoor niet in de gelegenheid is gesteld uw klacht te verhelpen, kan uw eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.
Klachten na de reis
Als een klacht ter plaatse niet bevredigend is opgelost, moet deze uiterlijk binnen twee maanden na afloop van de reis (c.q. de niet genoten dienst) of na de oorspronkelijke vertrekdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden, schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij uw reisbureau. Ook kunt u van de mogelijkheid gebruik maken om een e-mail te sturen naar onze Afdeling Customer Experience: customerexperience@rondreisshop.nl.

Rondreisshop zal uiterlijk vier weken na ontvangst van de klacht een inhoudelijke reactie geven.

Mocht de klacht niet tijdig zijn ingediend dan wordt deze niet door Rondreisshop in behandeling genomen, tenzij u hiervoor redelijkerwijs geen verwijt treft. Rondreisshop geeft u hierover schriftelijk of per e-mail bericht.
Geschillencommissie Reizen
Als een klacht niet naar tevredenheid is opgelost kan u desgewenst uiterlijk binnen twaalf maanden na indiening van uw klacht het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen.